FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०८०-०८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यतालिका

८०/८१ 01/29/2024 - 13:42 PDF icon आ.ब. २०८०-०८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यतालिका.pdf

अपिहिमल गाउँपालिका आ.ब. २०८०-०८१ को बर्षिक खरिद योजना

८०/८१ 01/29/2024 - 13:38 PDF icon अपिहिमल गाउँपालिका आ.ब. २०८०-०८१ को बर्षिक खरिद योजना.pdf

मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/०८१-२०८२/०८३)

८०/८१ 12/08/2023 - 14:18 PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना अपिहिमाल गाउँपालिका .pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७७-०७८ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०७८-०५-१५ गते

७७/७८ 08/31/2021 - 16:26

आशयको सूचना

७७/७८ 05/24/2021 - 14:51

प्रथम गाउ सभा २०७४/०५/२५ गते बाट पाररत भएका वडा अनुसारका योजनाहरुको विवरण

७४/७५ 03/09/2018 - 20:07 PDF icon Grant.pdf