FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
असार महिनाको फाँटवारी ७९-८० 07/29/2022 - 15:08 PDF icon फाँटवारी.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
माघ महिना सम्मको आय/व्यय अपिहमाल आ.ब. २०७९/८० ७९-८० 02/17/2023 - 11:31 PDF icon मासिक आय व्यय प्रतिवेदन माघ महिनामा सम्म.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 03/10/2023 - 12:54 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन माग.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फागुन महिना सम्मको आय व्यय विवरण ७९-८० 03/30/2023 - 13:05 PDF icon फागुन महिना सम्मको आय व्यय विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फागुन महिना सम्मको खर्च विवरण ७९-८० 03/30/2023 - 13:05 PDF icon फागुन महिना सम्मको खर्च विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फागुन महिना साम्मको प्रगति प्रतिवेदन २०७९-८० ७९-८० 04/11/2023 - 12:31 PDF icon मासिक प्रतिवेदन फागुन २०७९.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र महिना सम्मको आय व्यय विवरण अपिहिमाल २०७९-०८० ७९-८० 04/18/2023 - 15:37 PDF icon चैत महिनामा सम्मको आय व्यय विवरण 2079-80.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आय व्ययको विवरण बैशाख मसान्त सम्मको आर्थिक वर्ष २०७९-८० ७९-८० 05/19/2023 - 11:50 PDF icon बैशाख महिना सम्मको आय व्यय विवरण २०७९-८०.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
अपिहिमाल गाउँपालिका को २०८० जेठ मसान्त सम्मको आय व्यय ७९-८० 06/28/2023 - 15:36 PDF icon आय व्याय जेठ सम्मको.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ साउन महिनाको आय व्यय प्रतिवेदन ८०/८१ 08/20/2023 - 11:42 PDF icon साउन महिनाको आयव्यय.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages