FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१-०१-१८ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 05/26/2024 - 10:18 PDF icon मिति २०८१-०१-१८ गाउँ कार्यपलिक बैठक निर्णय.pdf

तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना!

८०/८१ 04/29/2024 - 10:12 PDF icon तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका २०८०-१२-१५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/08/2024 - 19:29

संवत् २०८० फाल्गुन २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 03/19/2024 - 15:12 PDF icon संवत् २०८० फाल्गुन २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

संवत् २०८० साल माघ २९ बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/21/2024 - 11:37 PDF icon संवत् २०८० साल माघ २९ बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

संवत् २०८० साल पौष १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

८०/८१ 01/05/2024 - 12:58 PDF icon संवत् २०८० साल पौष १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

संवत् २०८० साल मंसिर २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 01/01/2024 - 14:18 PDF icon संवत् २०८० साल मंसिर २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

संवत् २०८० साल असोज ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरूको संक्षिप्त विवरण

८०/८१ 10/03/2023 - 14:48 PDF icon संवत् २०८० साल असोज ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरूको संक्षिप्त विवरण.pdf

अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक २०८०-०५-०८ गतेको निर्णयहरु

८०/८१ 09/07/2023 - 15:57 PDF icon अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक 80-05-08.pdf

संवत् २०८० साल श्रावण ०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/26/2023 - 12:38 PDF icon २०८०-०४-०८ गते कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages