FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका मिति २०८०-०१-२७ गते को निर्णय

७९-८० 05/16/2023 - 10:55 PDF icon karyapalika 2080-01-27.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका कार्यपालिकाको चैत २८ र २९ गतेको निर्णय

७९-८० 04/19/2023 - 15:07 PDF icon karyapalika chaitra 28.pdf, PDF icon karyapalika Niryane Chaitra 29.pdf

अपिहिमाल कार्यपालिकाको २०७९-११-०४ को निर्णय

७९-८० 02/27/2023 - 11:12 PDF icon अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक 79-11-4.pdf

अपिहिमाल कार्यपालिकाको मिति २०७९-१०-१३ को निर्णय

७९-८० 02/27/2023 - 11:11 PDF icon अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक 79-10-13.pdf

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

२०७८-०७९ 03/25/2022 - 13:57

Audio Notice Board लागु सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 12/24/2018 - 13:21

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१९ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:59 PDF icon 2075-01-19.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१३ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:55 PDF icon 2075-01-13.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१० गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:50 PDF icon 2075-01-10.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/०६ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:48

Pages