FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अपिहिमाल गाउँपालिका २०८०-१२-१५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/08/2024 - 19:29

संवत् २०८० फाल्गुन २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 03/19/2024 - 15:12 PDF icon संवत् २०८० फाल्गुन २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

संवत् २०८० साल माघ २९ बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/21/2024 - 11:37 PDF icon संवत् २०८० साल माघ २९ बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

संवत् २०८० साल पौष १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

८०/८१ 01/05/2024 - 12:58 PDF icon संवत् २०८० साल पौष १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

संवत् २०८० साल मंसिर २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 01/01/2024 - 14:18 PDF icon संवत् २०८० साल मंसिर २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

संवत् २०८० साल असोज ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरूको संक्षिप्त विवरण

८०/८१ 10/03/2023 - 14:48 PDF icon संवत् २०८० साल असोज ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरूको संक्षिप्त विवरण.pdf

अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक २०८०-०५-०८ गतेको निर्णयहरु

८०/८१ 09/07/2023 - 15:57 PDF icon अपिहिमाल कार्यपालिका बैठक 80-05-08.pdf

संवत् २०८० साल श्रावण ०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/26/2023 - 12:38 PDF icon २०८०-०४-०८ गते कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

संवत २०८० साल असार २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

७९-८० 07/08/2023 - 18:33 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका मिति २०८०-०३-२२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका मिति २०८०-०३-०९ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 06/26/2023 - 15:20 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका मिति २०८०-०३-०९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages