FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

२०७८-०७९ 03/25/2022 - 13:57

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७८/०७९को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/22/2021 - 14:27 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf

Audio Notice Board लागु सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 12/24/2018 - 13:21

प्रथम हिउँदे अधिवेशन(दोस्रो गाउँ सभा ) बाट भएका निणयहरु

७४/७५ 06/13/2018 - 11:12 PDF icon Second Gausabha.pdf

प्रथम गाउँ सभा बाट भएका निणयहरु

७४/७५ 06/13/2018 - 11:02 PDF icon pratham gausava.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१९ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:59 PDF icon 2075-01-19.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१३ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:55 PDF icon 2075-01-13.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/१० गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:50 PDF icon 2075-01-10.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७५/०१/०६ गते

७४/७५ 06/13/2018 - 09:48

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१२/१४ गते

७४/७५ 06/12/2018 - 17:55 PDF icon 2074-12-14.pdf

Pages