FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा पाउने हरुको विवरण आ.ब. २०८०/०८१ प्रथम त्रैमासिक ८०/८१ Wednesday, December 13, 2023 - 13:10 PDF icon प्रथम त्रैमासिक २०८०-८१.pdf
दोस्रो त्रैमासिक सामजिक सुरक्षा भुक्तानी प्रतिवेदन ७९८० ७९-८० Thursday, March 30, 2023 - 12:57 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सामजिक सुरक्षा भुक्तानी प्रतिवेदन ७९८०.pdf
आ.व. २०७९-०८० को प्रथम त्रैमासिक सा.सु . भत्ता विवरण ७९-८० Thursday, January 12, 2023 - 13:23 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को प्रथम त्रैमासिक सा.सु . भत्ता विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को बार्षिक विवरण २०७८-०७९ Wednesday, December 28, 2022 - 14:43 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को बार्षिक विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिक विवरण २०७८-०७९ Wednesday, December 28, 2022 - 14:43 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण २०७८-०७९ Wednesday, December 28, 2022 - 14:42 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण २०७८-०७९ Wednesday, December 28, 2022 - 14:41 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को प्रथम त्रैमासिक विवरण २०७८-०७९ Wednesday, December 28, 2022 - 14:40 PDF icon सामाजिक सुरक्षा २०७८-०७९ को प्रथम त्रैमासिक विवरण.pdf