FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक)

८०/८१ 06/18/2024 - 16:51 PDF icon दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक).pdf

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 06/05/2024 - 12:25 PDF icon दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 06/05/2024 - 12:23 PDF icon दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्भन्धी सूचना (सेनेटरी प्याड खरिद)

८०/८१ 06/04/2024 - 13:35 PDF icon दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्भन्धी सूचना (सेनेटरी प्याड खरिद).pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना दोस्रो पटक(फर्निचर खरिद तथा फिटिंङ)

८०/८१ 06/02/2024 - 11:41 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना दोस्रो पटक(फर्निचर खरिद तथा फिटिंङ).pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ( स्थानीय उत्पादन भिर मऔरीको मह प्याकेजिङ, व्राण्डिङ र बजरिकरण

८०/८१ 05/30/2024 - 11:15 PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/26/2024 - 12:15 PDF icon दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

खुल्ला दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/24/2024 - 11:49 PDF icon खुल्ला दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( संग्रालय समान)

८०/८१ 05/22/2024 - 14:56 PDF icon प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 05/16/2024 - 19:23

Pages