FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) ७७/७८ 12/14/2020 - 11:04 PDF icon पशु सेवा तर्फ निर्देशिका.pdf
आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) ७७/७८ 12/14/2020 - 11:04 PDF icon पशु सेवा तर्फ निर्देशिका.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:19 PDF icon Biniyojan Een.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:15 PDF icon Aarthik Een 2077.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-०७७ ७६/७७ 07/19/2019 - 19:36 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
कृषि ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:54 PDF icon कृषि ऐन.pdf
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:53 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:51 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४.pdf
अपिहिमाल गाउँपािलका पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:49 PDF icon अपिहिमाल गाउँपािलका पूर्वाधार ब्यवस्थापन एेन .pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:45 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages