FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साल माघ १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म को स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 04/29/2024 - 13:29 PDF icon २०८० साल माघ १ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म को स्वतः प्रकाशन_compressed.pdf
District Profile of Darchula ८०/८१ 04/06/2024 - 19:53 PDF icon तथ्याङ्क का. दार्चुला District profile.pdf
२०८० कार्तिक देखि पौस मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 02/21/2024 - 11:36 PDF icon २०८० कार्तिक देखि पौस मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन..pdf
आध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय, प्रमुख प्रशासकिय र शाख प्रमुख बिच भएको आ.ब २०८०-८१ को कार्यसम्पादन सम्झौता ८०/८१ 12/18/2023 - 14:16 PDF icon आ.ब २०८०-८१ को कार्यसम्पादन सम्झौता.pdf
२०८० साउन देखि असोज मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन ८०/८१ 11/01/2023 - 16:48 PDF icon २०८० साउन देखि असोज मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन.pdf
मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था ८०/८१ 10/12/2023 - 10:29 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय (1).pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अपिहिमाल गाउँपालिका २०८० ७९-८० 08/25/2023 - 13:48 PDF icon O&M अपिहिमाल गाउँपालिका २०७९-८०.pdf
स्वतः प्रकाशन २०८० बैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म ८०/८१ 07/20/2023 - 12:16 PDF icon आपिहिमाल गाउँपालिका २०८० बैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्मको स्वतः प्रकाशन.pdf
स्वतः प्रकाशन माघ १ देखि चैत मसान्त सम्म ७९-८० 05/16/2023 - 11:01 PDF icon स्वतः प्रकाशन माघ १ देखि चैत मसान्त.pdf
स्वतः प्रकाशन कार्तिक १ देखि पुस मसान्त सम्म ७९-८० 05/16/2023 - 10:59 PDF icon स्वतः प्रकाशन कार्तिक १ देखि पुस मसान्त सम्म.pdf

Pages