FAQs Complain Problems

अपिहिमाल गाउँपालिकाको कार्यालय

Read More

अपिहिमाल

Read More

अपिहिमालको संस्कृति

Read More

हिमपात

Read More

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9868961567

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत
9851218700
सुचना अधिकारी
9848734393

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- संघ तथा संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः- १.निवेदन पत्र र आमा/बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | २.जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी | ३.बसाई सराई आएको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | ४.दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति | ५.कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस | ६.प्रतिलिपिको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- संघ तथा संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः- १.निबेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पस्ट आधार | २.साबिक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुस्टि गर्ने कागजातहरु | ३.नेपालमा १५ बर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरि बसेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी | ४.बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र | ५.नेपालि भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु | ६.पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति | ७.चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति करको रसिद | ८.सर्जमिन मुचुल्का |
सेवा प्रकारः- ब्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- अपिहिमाल गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः- १. निवेदन पत्र २. व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ३. नागरीता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि /विदेशीको हकमा राहदानी प्रमाणीत प्रतिलिपि ४. २ प्रति हालै खिचिएको फोटो ५. आफ्नै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात र बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ६ वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई अाएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः- - निवेदन पत्र , - बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको बिबरण सहित सम्बन्धित वडा अध्य्क्षको सिफारीस पत्र - जहाँ जानेहो त्यस ठाउँको लालपुर्जा पेश गर्नुपर्ने - बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाईसराई गरि ल्याएको प्रमाणपत्र र घरमुलिको नागरीताको प्रतिलिपि

Pages