FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 08/04/2021 - 13:27 PDF icon उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति पारिचालन मापडण्ड २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:26 PDF icon उपभोक्ता समिति पारिचालन मापडण्ड २०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन चरिचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/04/2021 - 13:25 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन चरिचालन कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ ७४/७५ 08/04/2021 - 13:24 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
अपाङग भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा बनेको बिधेयक २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:21 PDF icon अपाङग भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा बनेको बिधेयक २०७६.pdf
आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) ७७/७८ 12/14/2020 - 11:04 PDF icon पशु सेवा तर्फ निर्देशिका.pdf
आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) ७७/७८ 12/14/2020 - 11:04 PDF icon पशु सेवा तर्फ निर्देशिका.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:19 PDF icon Biniyojan Een.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:15 PDF icon Aarthik Een 2077.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-०७७ ७६/७७ 07/19/2019 - 19:36 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages