FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 08/08/2021 - 13:04 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/08/2021 - 12:59 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/08/2021 - 12:57 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/08/2021 - 12:54 PDF icon योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धि कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७८ ७७/७८ 08/08/2021 - 12:51 PDF icon योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धि कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७८.pdf
महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 08/08/2021 - 12:47 PDF icon महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यविधि २०७७.pdf
प्रशासकिय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 12:44 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 12:43 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४.pdf
पशु सेवा सञ्चालन २०७७ ऐन ७७/७८ 08/08/2021 - 12:41 PDF icon पशु सेवा सञ्चालन २०७७ ऐन.pdf
पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान समबन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/08/2021 - 12:39 PDF icon पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान समबन्धि कार्यविधि २०७७.pdf

Pages