FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:14 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५.pdf
गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/05/2021 - 15:13 PDF icon गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:12 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:11 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/05/2021 - 14:33 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७७.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 14:31 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८ ७७/७८ 08/05/2021 - 14:30 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८ ७७/७८ 08/04/2021 - 13:46 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८.pdf
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:39 PDF icon कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
कोभिड १९ राहत सुविधा कार्ययोजना ७७/७८ 08/04/2021 - 13:38 PDF icon कोभिड १९ राहत सुविधा कार्ययोजना.pdf

Pages