FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/05/2021 - 15:23 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 08/05/2021 - 15:21 PDF icon जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
जलस्रोत नियमावली २०७५ (पहिलो स‌ंशोधन २०७७ ७७/७८ 08/05/2021 - 15:19 PDF icon जलस्रोत नियमावली २०७५ (पहिलो स‌ंशोधन २०७७).pdf
घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन ७५/७६ 08/05/2021 - 15:18 PDF icon घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन.pdf
गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:15 PDF icon गाउँपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४.pdf
गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:14 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५.pdf
गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/05/2021 - 15:13 PDF icon गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:12 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 15:11 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/05/2021 - 14:33 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७७.pdf

Pages