FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/05/2021 - 14:31 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८ ७७/७८ 08/05/2021 - 14:30 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८ ७७/७८ 08/04/2021 - 13:46 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सञ्जालको विधान २०७८.pdf
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:39 PDF icon कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
कोभिड १९ राहत सुविधा कार्ययोजना ७७/७८ 08/04/2021 - 13:38 PDF icon कोभिड १९ राहत सुविधा कार्ययोजना.pdf
कृषि व्यावसाय प्रबर्धन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७४ ७४/७५ 08/04/2021 - 13:37 PDF icon कृषि व्यावसाय प्रबर्धन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७४.pdf
कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलव्ध गराइने राहत मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:35 PDF icon कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलव्ध गराइने राहत मापदण्ड २०७६.pdf
करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/04/2021 - 13:32 PDF icon करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
कन्तल्जेन्सी रकम खर्च सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:30 PDF icon कन्तल्जेन्सी रकम खर्च सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 08/04/2021 - 13:28 PDF icon एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधि २०७६.pdf

Pages