FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:46 PDF icon २ विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन अपिहिमाल २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:33
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 10/07/2021 - 08:29 PDF icon Apihimal Gaupalika Drinking Water
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७६/७७ 10/07/2021 - 08:10 PDF icon Apihimal Rural Municipality Total senitation
अपिहिमाल गाउँपालिका पूर्ण सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 10/07/2021 - 08:07 PDF icon apihimal total senitation
WASH Board Directives Sample-NEP ७७/७८ 10/06/2021 - 11:41 PDF icon WASH Board Directives Sample-NEP.pdf
स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 13:53 PDF icon स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 13:30 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानिय तहको शिक्षा ऐन २०७६ संशोधन २०७७ ७७/७८ 08/08/2021 - 13:21 PDF icon स्थानिय तहको शिक्षा ऐन २०७६ संशोधन २०७७.pdf
स्थानिय तहको विनियोजन ऐन२०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 13:18 PDF icon स्थानिय तहको विनियोजन ऐन२०७४.pdf

Pages