FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
WASH Board Directives Sample-NEP ७७/७८ 10/06/2021 - 11:41 PDF icon WASH Board Directives Sample-NEP.pdf
स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 13:53 PDF icon स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 13:30 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानिय तहको शिक्षा ऐन २०७६ संशोधन २०७७ ७७/७८ 08/08/2021 - 13:21 PDF icon स्थानिय तहको शिक्षा ऐन २०७६ संशोधन २०७७.pdf
स्थानिय तहको विनियोजन ऐन२०७४ ७४/७५ 08/08/2021 - 13:18 PDF icon स्थानिय तहको विनियोजन ऐन२०७४.pdf
स्थानिय खेलकुद विकास ऐन २०७६.pdf ७६/७७ 08/08/2021 - 13:15 PDF icon स्थानिय खेलकुद विकास ऐन २०७६.pdf
स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 08/08/2021 - 13:14 PDF icon स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 08/08/2021 - 13:13 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
संस्था दर्ता नियमावली २०७६ ७६/७७ 08/08/2021 - 13:12 PDF icon संस्था दर्ता नियमावली २०७६.pdf
संस्था दर्ता ऐन २०७६ ७६/७७ 08/08/2021 - 13:12 PDF icon संस्था दर्ता ऐन २०७६.pdf

Pages