FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपिहिमाल गाउँपालिकाको होमस्टे (घरबास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:42 PDF icon ३१ अपिहिमाल गाउँपालिकाको होमस्टे (घरबास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:41 PDF icon ३० अपिहिमाल गाउँपालिकाको सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको वातावरणमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:39 PDF icon २८ अपिहिमाल गाउँपालिकाको वातावरणमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:38 PDF icon २७ अपिहिमाल गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्‍चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:38 PDF icon २६ अपिहिमाल गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको बाली तथा पशु बीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:34 PDF icon बाली तथा पशु बीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको एकल महिला सुरक्षा कोष (संञ्‍चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/21/2024 - 12:32 PDF icon २४ अपिहिमाल गाउँपालिकाको एकल महिला सुरक्षा कोष (संञ्‍चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 17:25 PDF icon २३ अपिहिमाल गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 01/18/2024 - 14:28 PDF icon २२ अपिहिमाल गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०८०.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिकाको आपतकालीन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/18/2024 - 14:27 PDF icon २१ अपिहिमाल गाउँपालिकाको आपतकालीन केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages